E9_근로자_이직

Thay đổi nơi làm việc cho lao động nước ngoài visa E-9, thông báo kế hoạch cải thiện chi phí ăn ở và môi trường sống

Khi tầm quan trọng của lao động nước ngoài tăng lên ở Hàn Quốc, kế hoạch quản lý thị thực E-9, chiếm phần lớn lao động nước ngoài, sẽ được tăng cường. Nó chủ yếu liên quan đến hệ thống thay đổi nơi làm việc cho lao động nước ngoài E9, tiêu chuẩn về chi phí […]

Lừa đảo thuê nhà xảy ra khi thuê nhà ở Hàn Quốc và những điều cần biết để phòng tránh thiệt hại

Nếu bạn đang nghĩ đến việc thuê một ngôi nhà ở Hàn Quốc, bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “jeonse”. Đây là một hệ thống độc đáo của thị trường cho thuê nhà ở Hàn Quốc. Nhưng bạn có biết rằng có những kẻ gian lận khai thác các hệ thống này không? Đây là […]

Bổ sung đối tượng người nước ngoài phải nộp giấy chẩn đoán bệnh lao

Bộ Tư pháp vừa công bố một số thông tin bổ sung đối với người nước ngoài thuộc diện phải nộp phiếu chẩn đoán bệnh lao. Bộ Tư pháp tăng cường công tác quản lý bệnh nhân lao người nước ngoài năm 2022. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, chúng tôi thông báo với bạn […]

Tiếp tục chuyến thăm ngắn hạn đến Hàn Quốc (C3 VISA) và cấp thị thực điện tử

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định chặn dòng COVID-19 từ nước ngoài trong quá khứ. Các dịch vụ thăm quan ngắn hạn (C-3 VISA) và dịch vụ cấp thị thực điện tử cho khách du lịch nước ngoài, v.v., đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 4.13. , Sẽ tiếp tục từ năm 22.6. 1 . Ở đây, […]

Đăng ký bảo hiểm y tế Hàn Quốc cho người nước ngoài và công dân nước ngoài (thuê bao trong khu vực)

Yêu cầu về tư cách thành viên Một người đã đăng ký là người nước ngoài (những người áp dụng bên dưới) hoặc một người đã khai báo cư trú trong nước Người Hàn Quốc ở nước ngoài đã hoàn thành đăng ký cư trú theo quy định tại Điều 6, Đoạn 1, Khoản 3 […]